Завод за унапређивање образовања и васпитањаMicrosoft
           
 
   
Почетна
Новости
Конкурс
Видео зона
Награђени радови
   
English
   

  Конкурс 2013/2014
   
Конкурс
Правила конкурса
Образац
Техничко упутство
   
  Tеме:
   
Интердисиплинарност
Коришћење образовних игара
Критичко мишљење
Изградња функционалног знања
Пројектна настава
Вршњачко учење
   

Везе ка школама


Microsoft - PIL - Partner u učenju

АСК - Антологија српске књижевности
 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Фабрисова 10, 11000 Београд

у сарадњи са Мајкрософтoм (Мicrosoft)

расписује
НАГРАДНИ КОНКУРС
за основне и средње школе

„КРЕАТИВНА ШКОЛА 2013/2014.“

„Креативна школа“ је део Мicrosoft програма „Партнер у учењу“ који се остварује у 115 земаља света. Конкурс „Креативна школа 2013/2014“ намењен је наставницима и стручним сарадницима у основним и средњим школама у Републици Србији, чији радови представљају примере добре праксе наставе и остваривања образовно-васпитних циљева применом информационих технологија.

Ако сте наставник разредне, предметне наставе или стручни сарадник у основној или средњој школи, примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите свој рад на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе.

     Конкурсом су предвиђене три категорије радова:

 • Прва категоријарадови за основну школу од I до IV разреда;
 • Друга категоријарадови за основну школу од V до VIII разреда;
 • Трећа категоријарадови за средње школе.

Право учешћа на Конкурсу имају екипе састављене од два члана запослена у основној или средњој школи.

Достављање радова за све три категорије траје од 1. маја 2014. године до 1. jуна 2014. године преко сајта пројекта www.kreativnaskola.rs.

Конкурсом је предвиђено да учесници могу да бирају једну од тема са претходних конкурса „Креативна школа“:

 • интердисциплинарност;
 • употреба мултимедијалних образовних материјала;
 • подршка вршњачком учењу;
 • развијање критичког мишљења код ученика;
 • примена пројектне наставе;
 • изградња функционалног знања;
 • употреба образовних игара у настави;

Услов Kонкурса је да се пријављени рад не налази у „Бази знања“.

Рад треба представити у задатом обрасцу PPT (PPTX) презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 10 MB (у зипованом или оригиналном PPT (PPTX) облику).

Рад треба да представља приказ једног, највише три часа, да садржи новину у процесу наставе и учења, да је примењив у педагошкој пракси и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења.

Резултати Конкурса биће објављени крајем јуна 2014. године.

За прва три најбоља рада у свакој од три категорије предвиђене су награде:

 • Прва награда: таблет са Windows оперативним системом за оба члана екипе;
 • Друга награда: паметни телефон са Windows оперативним системом за оба члана екипе;
 • Трећа награда: дигитални фотоапарат за оба члана екипе.

Сви радови, који по процени Конкурсне комисије представљају добре примере образовно-васпитне праксе, биће уврштени у постојећу „Базу знања“ – www.kreativnaskola.rs.

Додатна питања можете послати на мејл адресу konkurs@kreativnaskola.rs.

 
  База знања
   
За основне школе
За средње школе

Претраживање
   

           
         
Kreativna škola
„Изјава о приватности“